Enipinvest Home Enipinvest Home
Enipinvest Istorija

Obrada Impladura

Impladur je visokokvalitetan materijal, termoset, koji se sastoji iz staklenih vlakana dužine 25-50mm, upresovanih u pastu poliesterske smole. Sadrži neorganski dodatak – kalcijum karbonat da bi se povecala cvrstina. Aluminijum hidroksid obezbedjuje karakteristiku samogasivosti.

Odlikuje se odlicnim elektro- mehanickim osobinama. Veoma je znacajna V0 klasa samogasivosti te je idealan materijal za izradu komora za gašenje voltinog luka. Može biti izložen temperaturi od preko 200 C, a da pritom ne podlegne deformaciji niti oštecenju.

Enipinvest Proizvodi
Enipinvest Partneri
Enipinvest Kontakt
© Copyright ENIPINVEST d.o.o., All rights reserved. Design: Ilija Pasoski.